Αρχική » Ιατρικά Θέματα » Η θεραπεία στις γαστρεντερίτιδες

Η θεραπεία στις γαστρεντερίτιδες

THERAPY Enteritis

·         Να αντιμετωπισθεί η αιτία (για τα μικρόβια αντιβιοτικά, για τους ιούς όχι)

·         Ειδική θεραπεία για περιπτώσεις παρασίτων (π.χ. αμοιβάδα)

·         Να μην αφήσουμε να προκύψει αφυδάτωση (ενυδάτωση)

·         Να προλάβουμε τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υποκατάσταση)

·         Να ανακουφίσουμε τον πόνο και το αίσθημα κακουχίας του ασθενούς.

 

Τι μπορώ να κάνω μόνος μου;

Μέχρι να συμβουλευτώ γιατρό, κάτι που ειδικά τώρα στις διακοπές μπορεί να μην είναι πολύ εύκολο, μπορώ : 

1.      να κάνω δίαιτα (ρύζι, φρυγανιά, αποφυγή πολύπλοκων φαγητών, πολύ ελαφριά κουζίνα) 

2.      να φροντίσω να παίρνω αρκετά υγρά (νερό, αναψυκτικά ανθρακούχα*)

3.      να πάρω αντιπυρετικά (παρακεταμόλη και όχι ασπιρίνη)

 

Τι δεν μπορώ να κάνω μόνος μου;

 

1.      να πάρω αντιβιοτικά χωρίς συμβουλή γιατρού

2.      να το αμελήσω ενώ ο πυρετός είναι υψηλός, υπάρχει αίμα, βλέννα και πύον στα κόπρανα, ή κρατάει πολλές ημέρες.   

   

(*)  Τα ανθρακούχα αναψυκτικά με ζάχαρη προσφέρουν ενέργεια, νερό και ηλεκτρολύτες

Σημαντικές πληροφορίες.

Ο συνήθης τρόπος μετάδοσης των υπεύ­θυ­νων μικροβίων που προκαλούν την οξεία γαστρεντερίτιδα είναι η εντεροστοματική ο­δός ( αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι).

Επομένως η καθαριότητα, το καθαρό και όχι ύποπτο φαγητό, η αποφυγή πόσης νερού που είναι ενδεχόμενα μολυσμένο,

έχουν μεγάλη σημασία

Πληθυσμοί που ζουν σε κα­ταυ­λισμούς, χωριά χωρίς κεντρική απο­χέ­­τευση και ύδρευση αντιμετωπίζουν μεγάλους κινδύνους για ξέσπασμα επιδημίας αφού βόθροι μπορεί να μολύνουν υπόγεια ύδατα και πηγές. Οι επιδημίες οξείας διάρ­ροιας από Σαλ­μονέλλα ή παθογόνο κολοβα­κτη­ρίδιο εί­ναι συχνές.

Οι επιδημίες οξείας γαστρεντερίτιδας δεν είναι σπάνιες και σε ανεπτυγμένες χώ­ρες. Συμβαίνουν όταν δεν τηρούνται επαρκώς οι συνθήκες υγιεινής ή όταν υπάρ­χει διαρροή στο σύστημα αποχέτευσης και ανάμειξη – μόλυνση στο σύστημα ύδρευσης.

Αυξημένοι κίνδυνοι 

 ·         Μόλυνση της τροφής (π.χ. μαγιονέζα) από σταφυλόκοκκο, που προέρχεται από τα χέρια ατόμων που προετοιμάζουν την τροφή πριν να καταναλωθεί.

·         Όλα σχεδόν τα πουλερικά έχουν σαλμονέλλα. Αν καταναλωθούν ατελώς μαγειρευμένα μπορεί να προκαλέσουν νόσηση.

·         Οι σαλμονέλλες μπορεί να μολύνουν τα αυγά του εμπορίου. Καταστρέφονται μόνο με το βρασμό του αυγού (σφιχτό αυγό). Το μελάτο αυγό μπορεί να έχει σαλμονέλλα.

·         Εκτός από την εντε­ρο­στοματική οδό, η μετάδοση μπορεί να γίνει και από άτομο σε άτομο, όπως συμβαίνει με τη διάρροια που οφείλεται σε Σιγγέλλα.

·         Ορισμένα μικρόβια, όπως το Καμπυλο­βακτηρίδιο, η Υερσίνια και η Σαλμονέλλα μπορεί να μεταδοθούν και από τα κατοικίδια ζώα στον άνθρωπο.

·         Ένας βάκιλλος που μεταδίδεται με μολυσμένο ρύζι προκαλεί την οξεία γαστρεντερίτιδα μετά από φαγητό σε κινέζικα εστιατόρια.

·         Οι ιοί Rοta και Noro είναι υπεύθυνοι για το 25% της οξείας γαστρεντερίτιδας που απαντά στα παιδιά ιδιαίτερα στους θερινούς μή­νες. Δεν είναι όμως μόνο παιδική λοίμωξη. Μπορεί να προσβλη­θούν ενήλικες και ηλι­κιωμένα άτομα. Η γαστρεντερίτιδα εκδηλώ­νεται σε πολλά συγχρόνως άτομα (επιδημία).

·         Οι ιοί Noro είναι υπεύθυνοι για επιδημίες σε κρουαζιερόπλοια.

·         Οξεία λοιμώδης γαστρεντερίτιδα μπορεί να προκληθεί από θαλασσι­νά τα οποία μαζεύτηκαν σε θάλασσες όπου εκβάλλουν λύματα πό­λεων. Συνήθως πρόκειται για παθογόνα κολοβακτη­ρίδια.

 Συνοψίζοντας

Η οξεία γαστρε­ντερίτιδα είναι πλέον συχνή τους θερινούς μήνες λόγω υψηλών θερμοκρασιών, ευκολότερης επώασης και πολλαπλασιασμού των μικροβίων. Για να προλάβουμε πρέπει:

  • Τα χέρια πρέπει πάντοτε να πλένονται πριν από το φαγητό.
  • Η τροφή που καταναλώνεται πρέπει να είναι πρόσφατα μαγειρεμένη
  • Να μη φυλάμε τροφή σε θερμοθα­λάμους στα εστιατόρια ή το σπίτι
  • Να επιλέγουμε εστιατόρια με μεγάλη κατανά­λωση και συχνή πελατεία ώστε οι τροφές να μην παραμένουν στα ψυγεία ή στους θερμο­θαλάμους για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Το νερό να είναι είτε εμφιαλω­μένο είτε από υδραγωγείο το οποίο να χλωριώνεται τακτικά.

Δείτε και: Οξεία Γαστρεντερίτιδα 

 

ΑπάντησηΑκύρωση απάντησης