Αρχική » Παθολογικα » Μπορεί η καρδιά να πάθει καρκίνο;

Μπορεί η καρδιά να πάθει καρκίνο;

Μπορεί να μην είναι ευρύτερα γνωστό αλλά και η καρδιά μας, αυτό το θαυμαστό όργανο, δεν ξεφεύγει από την επάρατη ασθένεια. Ο καρκίνος, μπορεί να ξεκινήσει από την καρδιά ή να καταλήξει σε αυτή, αρχίζοντας από κάποιο άλλο όργανο (μετάσταση). 

Όπως σε κάθε όργανο ή ιστό, τα νεοπλάσματα που προσβάλουν την καρδιά μπορεί να είναι πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή. Τα πρωτοπαθή μπορεί να είναι καλοήθη ή κακοήθη ενώ τα δευτεροπαθή (ή μεταστατικά) είναι πάντοτε κακοήθη.

Τα πρωτοπαθή νεοπλάσματα (είτε καλοήθη, είτε καρκίνος), είναι σαφώς σπανιότερα  ενώ τα μεταστατικά νεοπλάσματα είναι πάρα πολύ πιο συχνά από τα πρωτοπαθή με μια αναλογία σχεδόν 30 προς 1.

Η συχνότητα με την οποία ανευρίσκονται πρωτοπαθείς όγκοι (καλοήθεις ή κακοήθεις) στην καρδιά, βρέθηκε σε διάφορες σειρές νεκροτομών να κυμαίνεται από 0,1 έως και 0,3 %.

Οι συχνότητες των μεταστατικών νεοπλασμάτων επίσης, ποικίλουν από στατιστική σε στατιστική εκτίμηση. Πάντως όλες οι μελέτες κατατάσσουν τον καρκίνο του πνεύμονα ως τον πλέον συχνό υπεύθυνο για μεταστατικό καρκίνο στην καρδιά, ενώ ακολουθούν ο καρκίνος του μαστού, το λέμφωμα και η λευχαιμία.

Η εντόπιση των νεοπλασμάτων

Τα καρδιακά νεοπλάσματα μπορεί να εντοπίζονται μόνο στο ενδοκάρδιο, μόνο το επικάρδιο ή να παράγουν συνδυασμούς. Πάντως η πλέον συχνή τοποθεσία των μεταστατικών καρδιακών νεοπλασμάτων είναι το επικάρδιο. Νεοπλάσματα περιοριζόμενα στο περικάρδιο (το περίβλημα δηλαδή της καρδιάς), τα οποία δεν επεκτείνονται στο επικάρδιο δεν θεωρούνται καρδιακά νεοπλάσματα.

Οι επικαρδιακές νεοπλασματικές εναποθέσεις (μεταστάσεις), μπορεί να είναι πολυεστιακές ή μεμονωμένες, εκτεταμένες και διάχυτες. Με τον ίδιο τρόπο οι  ενδομυοκαρδιακές μάζες μπορεί να είναι εστιακές ή πολυεστιακές.

Η πιο συχνή θέση εντόπισης ενδομυοκαρδιακών μαζών είναι το ελεύθερο τοίχωμα της αριστεράς κοιλίας και το μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Τα ενδοκαρδιάκα νεοπλάσματα (λέγονται και ενδοκοιλοτικά), μπορεί να αφορούν μία ή περισσότερες από τις (τέσσερις συνολικά), καρδιακές κοιλότητες.

Οι ενδοκοιλοτικοί όγκοι, ακόμα και εκείνοι που δεν είναι καρκίνος, είναι επικίνδυνοι διότι προκαλούν απόφραξη των χώρων εισόδου του αίματος στην καρδιά, ή εμποδίζουν την κυκλοφορία μεταξύ των καρδιακών κοιλοτήτων ή αποφράσουν το χώρο εξόδου από μία κοιλιακή κοιλότητα.

Ένα άλλο πολύ σοβαρό ενδεχόμενο, είναι ότι από τα ενδοκοιλοτικά νεοπλάσματα μπορεί να αποσπαστούν μικρά κομμάτια και εισερχόμενα στην αιματική ροή, να προκαλέσουν εμβολή πνευμονική ή εμβολή σε οποιοδήποτε σημείο της συστηματικής κυκλοφορίας.

Οι ενδοκοιλοτικοί όγκοι είναι οι μόνοι που μπορούν να παράγουν την τριάδα

απόφραξη

εμβολή

συστηματικά συμπτώματα

Είναι λοιπόν σαφές ότι ακόμα και οι μη καρκινικοί ενδοκοιλοτικοί  όγκοι, εκθέτουν σε πελώριο κίνδυνο τη ζωή του πάσχοντος, η επιβίωση του οποίου θα εξαρτηθεί από την έγκαιρη διάγνωση. Αυτή είναι εύκολη (υπέρηχοι καρδίας), εάν φυσικά κάποιος, θα υποψιαστεί το ενδεχόμενο. Όμως η σχετική σπανιότητα των όγκων αυτών, μπορεί να μην φέρει στο νου του γιατρού αυτό το ενδεχόμενο, κάτι που δεν συμβαίνει σπάνια δυστυχώς.

δείτε και:

Η καρδιά μας, αυτό το θαύμα

Πόνος στην καρδιά – Στηθάγχη

Πόνος στο Στήθος = Καρδιά;

Εκτός των θεμάτων ιατρικού ενδιαφέροντος που θα αναρτώνται ανελλιπώς, στο ιστολόγιο αυτό θα βρείτε και άλλα που ίσως σας ενδιαφέρουν. Σε κάθε ενότητα, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες να μην είναι αποσπασματικές, αλλά σιγά και μεθοδικά, να χτίζουν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Επισκεφτείτε σελίδες με πληροφορίες για την Ελλάδα και τους Έλληνες για παράδειγμα. Που ίσως δεν γνωρίζεται και είναι συναρπαστικές. Αν πάλι αντέχετε και στα δύσκολα, τα περιεχόμενα στην ‘’Φιλοσοφία’’ ίσως σας συγκινήσουν.

ΑπάντησηΑκύρωση απάντησης