Αρχική » Διάφορα » Αρχαία και ανεξήγητα. Χάρτες

Αρχαία και ανεξήγητα. Χάρτες

Χάρτης του Orondeus Fineus. Κατασκευάστηκε και δημοσιεύτηκε το 1532 

Πρόκειται για χάρτες που σχεδιάστηκαν από τις αρχές περίπου του 13ου αιώνα μέχρις και τα μέσα του 15ου. Αυτό που εντυπωσιάζει σε αυτούς, είναι πως παρουσιάζουν περιοχές του πλανήτη μας, οι οποίες ήταν άγνωστες στην εποχή που έζησαν οι κατασκευαστές τους, αφού δεν είχαν ακόμα ανακαλυφτεί.

Μεγαλύτερη όμως έκπληξη προκύπτει από την μελέτη τους, η οποία αποδεικνύει πως οι χαρτογράφοι, πρέπει να είχαν στη διάθεση τους πολύ παλαιότερα στοιχεία, από εποχές που δεν μπορούν να καθοριστούν επακριβώς.

Σε μια περίπτωση, (Τούρκος Ναύαρχος Πίρι Ρέις), ο ίδιος σημειώνει πως χρησιμοποίησε χάρτες παλαιότερους, ακόμα και από τον 4ο αιώνα πριν τον Χριστό.

Έχει αποδειχτεί πλέον σήμερα, πως στα αρχαία πρωτότυπα, η ακριβέστατη απεικόνιση των οποίων δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από την σύγχρονη εποχή, υπήρχαν μεσημβρινοί και παράλληλοι (άγνωστοι στην περίοδο αντιγραφής), ενώ για την σωστή μεταφορά της επιφάνειας σφαίρας σε επίπεδο, εφαρμόστηκε η σφαιρική τριγωνομετρία (αζιμουθιακή προβολή ίσων αποστάσεων, αναγκαία στην αστρονομία και ωκεανοπλοΐα), που ήταν επίσης άγνωστη στην εποχή των αντιγραφέων.

Χάρτης Piri Reis. Κατασκευάστηκε το 1513

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει δοθεί απάντηση στο μυστήριο αυτό, που χαρτογραφεί την Ανταρκτική χωρίς πάγους όπως ήταν πριν από τουλάχιστον 6-8 χιλιάδες χρόνια, δείχνει γεωγραφικά μήκη και πλάτη με εξαιρετική ακρίβεια, αποτυπώνει περιοχές που σήμερα δεν υπάρχουν γιατί καταβυθίστηκαν, παρουσιάζει λεπτομέρειες της Νότιας Αμερικής που ήταν άγνωστη στους αντιγραφείς και τελικά, παραπέμπει σε μια αναπτυγμένη τεχνολογία, την οποία δεν μπορούμε να δεχτούμε με βάση την καταγεγραμμένη συμβατική μας ιστορία.

Ανταρκτική. Την ανακάλυψαν (εκ νέου;), οι Ρώσοι , το 1820.

  

Fabian Gottlieb von Bellingshausen

ΑπάντησηΑκύρωση απάντησης