Αρχική » Βότανα & Συμπληρώματα Διατροφής » Βότανα για τον (καλοήθη) προστάτη. Μέρος δεύτερο.

Βότανα για τον (καλοήθη) προστάτη. Μέρος δεύτερο.

Pygeum africanum

Pygeum Africanum (ή Αφρικάνικη δαμασκηνιά)

Πρόκειται για είδος προύνου που το βρίσκουμε στα υψίπεδα της Αφρικής και της Μαδαγασκάρης. Τον φλοιό του, τον χρησιμοποιούν στην λαϊκή ιατρική για την θεραπεία του προστάτη (καλοήθης υπερπλασία), και τον προστατικό καρκίνο.

Επιπλέον για φλεγμονές, πυρετό, ελονοσία, στομαχόπονους και αύξηση της σεξουαλικής επιθυμίας και επίδοσης.

Η συμβατική επιστήμη έχει στην διάθεση της πολλές μελέτες που αποδέχονται την θετική επίδραση του Pygeum στην καλοήθη προστατική υπερτροφία.
Για τις άλλες δράσεις που του αποδίδονται, τα επιστημονικά δεδομένα κρίνονται ανεπαρκή για την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων.

Είναι ασφαλές;

Δεν διαθέτουμε στοιχεία που να λένε ότι δεν είναι ασφαλές. Σε μερικούς από αυτούς που θα το πάρουν μπορεί να προκαλέσει κοιλιακό πόνο και ναυτία.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα.

Οι γυναίκες στην εγκυμοσύνη και τον θηλασμό δεν πρέπει να το παίρνουν γιατί δεν έχουμε στοιχεία για την ασφάλεια του εμβρύου ή του νεογνού.

Δείτε και:

Βότανα για τον (καλοήθη) προστάτη. Μέρος πρώτο

Βότανα για (καλοήθη) προστάτη). Μέρος τρίτο

Πάσχω από υπερπλασία προστάτη. Τι θεραπεία να προτιμήσω;

Ο προστάτης και οι παθήσεις του.

Υπερπλασία του Προστάτη

Το δένδρο κατατάσσεται στα απειλούμενα είδη λόγω του ότι η αποφλοίωση με ακατάλληλο τρόπο το καταστρέφει.

Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές στην διεθνή βιβλιογραφία για το Pygeum και τη δράση του . Μερικές εξ αυτών παρατίθενται για όσους ενδιαφέρονται:

Pygeum africanum extract in the treatment of patients with benign prostatic hyperplasia. Urologiia. 2004;(5):70-72.

Andro M and Riffaud J. Pygeum africanum extract for the treatment of patients with benign prostatic hyperplasia: a review of 25 years of published experience. Curr Ther Res 1995;56(8):796-817.

Barth H. Non hormonal treatment of benign prostatic hypertrophy. Clinical evaluation of the active extract of Pygeum africanum. Proc Symp Benign Prostat Hypertrophy 1981;1:45-48.

Bassi, P., Artibani, W., De, Luca, V, Zattoni, F., and Lembo, A. [Standardized extract of Pygeum africanum in the treatment of benign prostatic hypertrophy. Controlled clinical study versus placebo]. Minerva Urol.Nefrol. 1987;39(1):45-50. View abstract.

Blitz M, Garbit JL, Masson JC, and et al. [Controlled study on the effect of a medical treatment on subjects consulting for the first time for prostatic adenoma]. Lyon Mediterr Med 1985;21:11.

Bongi, G. [Tadenan in the treatment of prostatic adenoma. Anatomo-clinical study]. Minerva Urol 1972;24(4):129-139.

Brackman F and Autet W. Once and twice daily dosage regimens of Pygeum africanum extract (PA): a double-blind study in patients with benign prostatic hyperplasia (BPH) [abstract]. J Urology 1999;161(4S):361.

Choo M, Constantinou CE, and Bellamy F. Beneficial effects of Pygeum africanum extract (PA) on dihydrotestosterone (DHT) induced modifications of micturition and prostate growth in rat [abstract]. J Urology 1999;161(4S):229.

Choo, M. S., Bellamy, F., and Constantinou, C. E. Functional evaluation of Tadenan on micturition and experimental prostate growth induced with exogenous dihydrotestosterone. Urology 2000;55(2):292-298.

Clavert A, Cranz C, Riffaud JP, and et al. [Effects of an extract of the bark of Pygeum africanum (V.1326) on prostatic secretions in the rat and in man]. Annales D’Urologie 1986;20(5):341-343.

Dedhia, R. C. and McVary, K. T. Phytotherapy for lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia. J.Urol. 2008;179(6):2119-2125.

Donkervoort, T., Sterling, A., van Ness, J., and Donker, P. J. A clinical and urodynamic study of tadenan in the treatment of benign prostatic hypertrophy. Eur Urol. 1977;3(4):218-225.

Edwards, J. L. Diagnosis and management of benign prostatic hyperplasia. Am.Fam.Physician 5-15-2008;77(10):1403-1410. View abstract.

Frasseto G, Bertoglio S, Mancuso S, and et al. [Study of the efficacy and tolerability of Tadenan 50 in patients with prostatic hypertrophy]. Progresso Medico 1986;42:49-53.

Gagliardi V, Apicella F, Pino P, and et al. Terapia medica dell’ipertrofia prostatica. Sperimentazione clinica controllata. Arch Ital Urol Nefrol Andrologia 1983;55:51-59.

Giacobini S, von Heland M, de Natale G, and et al. Valutazione clinica e morfo-funzionale del trattamento a doppio cieco con placebo, Tadenan 50 e Tadenan 50 associato a Farlutal nei pazienti con ipertrofia prostatica benigna. Antologia Medica Italiana 1986;6:1-10.

Hutchison, A., Farmer, R., Verhamme, K., Berges, R., and Navarrete, R. V. The efficacy of drugs for the treatment of LUTS/BPH, a study in 6 European countries. Eur Urol 2007;51(1):207-215. View abstract.

Krzeski, T., Kazon, M., Borkowski, A., Witeska, A., and Kuczera, J. Combined extracts of Urtica dioica and Pygeum africanum in the treatment of benign prostatic hyperplasia: double-blind comparison of two doses. Clin Ther 1993;15(6):1011-1020.

Levin, R. M., Riffaud, J. P., Bellamy, F., Rohrmann, D., Habib, M., Krasnopolsky, L., Zhao, Y., and Wein, A. J. Protective effect of Tadenan on bladder function secondary to partial outlet obstruction. J Urol. 1996;155(4):1466-1470.

Mandressi A, Tarallo U, Maggioni A, and et al. Terapia medica dell’adenoma prostatico: confronto della efficacia dell’estratto di Serenoa repens (Permixon) versus l’estratto di Pigeum africanum e placebo. Valutazione in doppio cieco. Urologia 1983;50(4):752-757.

Mathe, G., Hallard, M., Bourut, C. H., and Chenu, E. A Pygeum africanum extract with so-called phyto-estrogenic action markedly reduces the volume of true and large prostatic hypertrophy. Biomed.Pharmacother. 1995;49(7-8):341-343.

Mathe, G. et. al.: The so-called phyto-estrogenic action of Pygeum africanum extract. Biomed.Pharmacother. 1995;49(7-8):339-340. View abstract.

Maver, A. [Medical treatment of fibroadenomatous hypertrophy of the prostate with a new plant substance]. Minerva Med 5-16-1972;63(37):2126-2136.

McQueen, C. E. and Bryant, P. J. Pygeum. Am J Health Syst Pharm 1-15-2001;58(2):120-123. View abstract.

Mehrsai AR, et al : Evaluation of the clinical and urodynamic effects of Pygeum africanum (Tadenan) in the treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH) [abstract]. Br J Urol 1997;80 (suppl 2):227.

Melo, E. A. et al . Evaluating the efficiency of a combination of Pygeum africanum and stinging nettle (Urtica dioica) extracts in treating benign prostatic hyperplasia (BPH): double-blind, randomized, placebo controlled trial. Int Braz.J Urol. 2002;28(5):418-425.

Papaioannou, M., Schleich, S., Prade, I., Degen, S., Roell, D., Schubert, U., Tanner, T., Claessens, F., Matusch, R., and Baniahmad, A. The natural compound atraric acid is an antagonist of the human androgen receptor inhibiting cellular invasiveness and prostate cancer cell growth. J.Cell Mol.Med. 7-4-2008.

Strong, K. M. African plum and benign prostatic hypertrophy. J Herb.Pharmacother. 2004;4(1):41-46.

Andro MC, Riffaud JP. Pygeum africanum extract for the treatment of patients with benign prostatic hyperplasia. A review of 25 years of published experience. Curr Ther Res 1995;56:796-817.

Barlet A, Albrecht J, Aubert A, et al. [Efficacy of Pygeum africanum extract in the medical therapy of urination disorders due to benign prostatic hyperplasia: evaluation of objective and subjective parameters. A placebo-controlled, double-blind, multicenter study]. Wien Klin Wochenschr 1990;102:667-73. View abstract.

Berges RR, Windeler J, Trampisch HJ, et al. Randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial of beta-sitosterol in patients with benign prostatic hyperplasia. Lancet 1995;345:1529-32.

Breza J, Dzurny O, Borowka A, et al. Efficacy and acceptability of tadenan (Pygeum africanum extract) in the treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH): a multicentre trial in central Europe. Curr Med Res Opin 1998;14:127-39. View abstract.

Chatelain C, Autet W, Brackman F. Comparison of once and twice daily dosage forms of Pygeum africanum extract in patients with benign prostatic hyperplasia: a randomized, double-blind study, with long-term open label extension. Urology 1999;54:473-8. View abstract.

Dufour B, Choquenet C, Revol M, et al. Controlled study of the effects of Pygeum africanum extract on the functional symptoms of prostatic adenoma. Ann Urol (Paris) 1984;18:193-5. View abstract.

Dutkiewicz S. Usefulness of Cernilton in the treatment of benign prostatic hyperplasia. Int Urol Nephrol 1996;28:49-53.. View abstract.

Ishani A, MacDonald R, Nelson D, et al. Pygeum africanum for the treatment of patients with benign prostatic hyperplasia: a systematic review and quantitative meta-analysis. Am J Med 2000;109:654-64.. View abstract.

Levin RM, Das AK. A scientific basis for the therapeutic effects of Pygeum africanum and Serenoa repens. Urol Res 2000;28:201-9. View abstract.

Santa Maria Margalef A, Paciucci Barzanti R, Reventos Puigjaner J, et al. [Antimitogenic effect of Pygeum africanum extracts on human prostatic cancer cell lines and explants from benign prostatic hyperplasia]. Arch Esp Urol 2003;56:369-78. View abstract.

Wilt T, Ishani A, Mac Donald R, et al. Pygeum africanum for benign prostatic hyperplasia. Cochrane Database Syst Rev 2002;CD001044.. View abstract.

Yablonsky F, Nicolas V, Riffaud JP, Bellamy F. Antiproliferative effect of Pygeum africanum extract on rat prostatic fibroblasts. J Urol 1997;157:2381-7. View abstract.

ΑπάντησηΑκύρωση απάντησης