Αρχική » Διάφορα » Καρκίνος εγκεφάλου και σκόρδο

Καρκίνος εγκεφάλου και σκόρδο

Όταν εμφανίζονται όγκοι στον εγκέφαλο, τα κακοήθη καρκινικά κύτταρα αρχίζουν να αναπτύσσονται και να εξαπλώνονται στους ιστούς του, επηρεάζοντας ανάλογα με την εντόπιση τους διάφορες λειτουργίες όπως μνήμη, μάθηση, κίνηση καθώς και τις αισθήσεις.

Είναι γνωστό ότι θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών των όγκων είναι δύσκολη και το αποτέλεσμα συχνά, είναι η πνευματική ανεπάρκεια ή σε αρκετές περιπτώσεις και ο θάνατος

Wechsler-Reya and M. Scott, “The developmental biology of brain tumors,” Annual Review of Neuroscience, vol. 24, p. 385–428, 2001. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11283316

Τα χρησιμοποιούμενα γλυκοκορτικοειδή είναι μια από τις θεραπείες που δίδονται προκειμένου να μειωθεί το εγκεφαλικό οίδημα και η ενδοκρανιακή πίεση που σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυξημένη. Πέραν αυτού χορηγούνται διότι μειώνουν τον πόνο, ελέγχουν τη ναυτία και τον εμετό ενώ αυξάνουν την όρεξη του ασθενούς.

Εντούτοις η επίδραση των κορτικοειδών στον ανθρώπινο οργανισμό όταν αυτά δίδονται επί μακρόν και σε μεγάλες δόσεις, προκαλεί και σημαντικές παρενέργειες. Συχνές είναι οι νευρολογικές επιπλοκές (μυοπάθεια, τρόμος, θόλωση, αϋπνία και εγκεφαλική ατροφία)  ενώ έχουν διαπιστωθεί και σπάνιες περιπτώσεις ψύχωσης, ψευδαισθήσεων, άνοιας και επιληπτικών κρίσεων .

Dietrich, K. Rao, S. Pastorino and S. Kesari, “Corticosteroids in brain cancer patients: benefits and pitfalls,” Expert Review of Clinical Pharmacology, vol. 4, no. 2, p. 233–242, 2011. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3109638/

Το γλοιοβλάστωμα είναι ένα είδος όγκου του εγκεφάλου που ανθίσταται στα χημειοθεραπευτικά ενώ δεν διευκολύνει την χειρουργική προσέγγιση. Έτσι είναι ένας εγκεφαλικός καρκίνος με κακή πρόγνωση.

C. Wallace IV, C. P. Haar, W. A. Vandergrift III, et al., “Multi-targeted DATS prevents tumor progression and promotes apoptosis in ectopic glioblastoma xenografts in SCID mice via HDAC inhibition,” Journal of Neuro-Oncology, vol. 114, p. 43–50, 2013. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23754639

Το έτος 2007 μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cancer είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι ενώσεις που περιέχονται στο σκόρδο (διαλλυλ σουλφίδιο, διαλλυλ δισουλφίδιο και διαλλυλ τρισουλφίδιο), διεγείρουν τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο των κυττάρων του γλοιοβλαστώματος , παρέχοντας αξιόλογη προστασία από καρκίνο του εγκεφάλου. Αυτό το κατορθώνουν προκαλώντας παραγωγή αντιδραστικών ριζών οξυγόνου, η οποία με τη σειρά της προάγει την απόπτωση ανθρώπινων κυττάρων γλοιοβλαστώματος ενεργοποιώντας διάφορες κινάσες και πρωτεάσες

Das, N. L. Banik and S. K. Ray, “Garlic compounds generate reactive oxygen species leading to activation of stress kinases and cysteine proteases for apoptosis in human glioblastoma T98G and U87MG cells,” Cancer, vol. 110, no. 5, p. 1083–1095, 2007.

Σχετικώς πρόσφατη μελέτη όπου το διαλλυλ – τρισουλφίδιο χορηγήθηκε ενδοπεριτοναϊκώς σε ποντίκια σε δόση 10 μg / kg-10 mg / kg οδήγησε σε μείωση της μάζας και του αριθμού των κυττάρων σε όγκους του εγκεφάλου. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε αυτή τη μελέτη υπήρξε το εύρημα πως με διάφορες ιστολογικές και βιοχημικές αναλύσεις φάνηκε ότι το διαλλυλο-τρισουλφίδιο αποτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη του όγκου.

Τέλος το 2014 μια άλλη μελέτη στο περιοδικό Molecules and Cells έδειξε την ικανότητα της Z-ajoene, μιας ακόμα ένωσης που περιέχει το σκόρδο, να εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών βλαστοκυττάρων στο πολύμορφο γλοιοβλάστωμα και μάλιστα χωρίς να προκαλεί βλάβη στα φυσιολογικά κύτταρα.

Jung, H. Park, H.-Y. Zhao, et al., “Systemic approaches identify a garlic-derived chemical, Z-ajoene, as a glioblastoma multiforme cancer stem cell-specific targeting agent,” Molecules and Cells, vol. 37, no. 7, p. 547–553, 2014. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4132307/

δείτε και

Η Carpolobia lutea, η Alzheimer, το ελαιόλαδο και το ….. σύμπαν

ΑπάντησηΑκύρωση απάντησης