Αρχική » Γυναικολογικα » Ο καρκίνος του μαστού και το γανόδερμα (ή Reishi)

Ο καρκίνος του μαστού και το γανόδερμα (ή Reishi)

Για τον καρκίνο του μαστού ως γνωστόν, δεν διαθέτουμε οριστική θεραπεία και το τίμημα που πληρώνει η ανθρωπότητα ανά έτος είναι τεράστιο.

Η ανάγκη να λύσουμε το πρόβλημα  έχει οδηγήσει τους ερευνητές να ψάξουν για νέες ιδέες καταφεύγοντας σε φυσικές  λύσεις προερχόμενες από το φυτικό κυρίως βασίλειο, οι οποίες εκτός του ότι θα προσφέρουν περισσότερα στην μάχη κατά της νόσου, θα το κάνουν με παρενέργειες ελάχιστες και σε κάθε περίπτωση, όχι εκείνες που θα επακολουθήσουν μια χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία με ακτίνες.

Πρόσφατα, (Μάρτιος 17), μια εργασία που υπογράφουν  ερευνητές από τρία διαφορετικά Πανεπιστημιακά κέντρα στην Αμερική, αναφέρει ενδιαφέροντα νέα.

Ο τίτλος της είναι Ganoderma spp.: A Promising Adjuvant Treatment for Breast Cancer (μια πρόσθετη υποσχόμενη  θεραπεία με γανόδερμα)

Πρόκειται για ανασκόπηση πολλών μελετών για το γανόδερμα οι οποίες έχουν προηγηθεί. Σε αυτήν γίνεται αναφορά στις βιοδραστικές ουσίες του μανιταριού,  οι οποίες κατά τους ερευνητές αντιπροσωπεύουν μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για την καταπολέμηση της νόσου είτε σε μονοθεραπεία  είτε σε συνδυασμό με συμβατικές θεραπείες.

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι διάφορες ενώσεις που βρέθηκαν στο Ganoderma spp. έχουν ανασταλτικό – αντικαρκινικό αποτέλεσμα που εκδηλώνεται με μειωμένη ανάπτυξη του όγκου και αύξηση της απόπτωσης των καρκινικών κυττάρων μέσα από διάφορους μηχανισμούς όπως η διακοπή του κυτταρικού κύκλου, η ανασταλτική δράση της διηθητικής συμπεριφοράς του όγκου, η προστασία των υγιών κυττάρων από βλάβη του DNA και η αναστολή διαφόρων σηματοδοτικών οδών που οδηγούν στην καρκινογένεση .

Οι βιοδραστικές ενώσεις του μανιταριού που μελετήθηκαν περισσότερο είναι οι πολυσακχαρίτες, τα τριτερπένια και οι ανοσοδιαμορφωτικές πρωτεΐνες.

Στην περίπτωση των πολυσακχαριτών, τα αποτελέσματά τους έχουν περιγραφεί κυρίως ως ανοσορυθμιστικά μέσα, τα οποία μειώνουν την ανοσοκαταστολή της συμβατικής θεραπείας.

Ωστόσο, ο πλήρης μηχανισμός δράσης του Ganoderma spp.  δεν είναι εντελώς κατανοητός και αξίζει περαιτέρω μελέτη.

Είναι ήδη γνωστό ότι στον καρκίνο του μαστού, τόσο σε κυτταρικά όσο  και ζωικά μοντέλα το Ganoderma ρυθμίζει τις οδούς ERK1 / 2, PI3-K, AKT και mTOR, οι οποίες με τη σειρά τους διαμορφώνουν τα AP-1, NF-κΒ, MMPs, IL-8 και uPA σε κυτταρικό επίπεδο. Όλα αυτά δεν λένε πολλά στον μη ειδικό αλλά το συμπέρασμα είναι ότι τα χημειο-ευαισθητοποιητικά αποτελέσματα του Ganoderma spp  δίνουν ένα νέο πεδίο σπουδών καθώς και ελπίδα.

Έτσι ο συνδυασμός συμβατικών θεραπειών με εναλλακτικές προσεγγίσεις μπορεί να είναι μια λύση για τη μείωση της ανάπτυξης του όγκου και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης .

Ενδιαφέρον ακόμα είναι ότι το Ganoderma,  εκτός της ενίσχυσης των κλασικών θεραπευτικών ενεργειών οδηγεί σε μείωση των δυσμενών επιδράσεων που προκαλούνται από τη συμβατική θεραπεία. Αυτό είναι σπουδαίο για εκείνους που έχουν τις βασανιστικές παρενέργειες όπως επί παραδείγματι είναι η έντονη καταβολή δυνάμεων και η κόπωση.

Συμπέρασμα

Το γανόδερμα, επί χιλιετίες γνωστό σαν μανιτάρι της αθανασίας, χρησιμοποιήθηκε ως φάρμακο και ως φαγητό. Επομένως, με δεδομένη την εξαιρετικά καλή ανοχή στα συστατικά του, είναι σαφές ότι η χρήση του στον πάσχοντα, δεν αφαιρεί τίποτα και έχει κάτι επιπλέον να προσφέρει.

ΑπάντησηΑκύρωση απάντησης