Αρχική » Διάφορα » Έχει η ψωρίαση κίνδυνο άνοιας;

Έχει η ψωρίαση κίνδυνο άνοιας;

Mελέτες που πραγματοποιήθηκαν παλαιότερα, πιθανολόγησαν μια σχέση μεταξύ αυτοάνοσων ασθενειών και κινδύνου ανάπτυξης άνοιας στην πρόοδο της ηλικίας.

Γνωρίζουμε ότι η ψωρίαση είναι μια αυτοάνοση πάθηση που σε παγκόσμιο επίπεδο αφορά ένα ποσοστό 2,5-3%, δηλαδή ένα διόλου ευκαταφρόνητο αριθμό ανθρώπων. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες αυτοάνοσες καταστάσεις που αφορούν τον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι επομένως απόλυτα κατανοητό το ενδιαφέρον διερεύνησης ενός ενδεχομένου που, αν υφίσταται, θα πρέπει έγκαιρα να μας απασχολεί και να μας υποχρεώνει να αναζητήσουμε τρόπους ώστε να το περιορίσουμε .

Γιατί τίθεται θέμα;

Είναι γνωστό ότι,  το υπόστρωμα πάνω στο οποίο κινούνται πολλές αυτοάνοσες παθήσεις, είναι η χρόνια φλεγμονή.  Επόμενο λοιπόν ήταν να υποτεθεί πως υφίσταται  σχέση κινδύνου μεταξύ αυτών των καταστάσεων και της άνοιας.

Όπως ήδη είπαμε αρκετές πρώτες αναφορές έδειξαν πιθανή σχέση. Εντούτοις οι μελέτες ήταν συνήθως μικρές ή δεν περιελάμβαναν παρακολούθηση των πασχόντων ώστε να προκύψουν συγκριτικά προς υγιείς στατιστικά συμπεράσματα.

Η πιο πρόσφατη μελέτη που έδειξε σχέση μεταξύ της ψωρίασης και της άνοιας (καθώς και αρκετές άλλες αυτοάνοσες ασθένειες), έβρισκε μια σημαντική διασύνδεση μεταξύ ασθενών με ψωρίαση και ανάπτυξη της άνοιας στην διαδρομή της ζωής των ψωριασικών. Για την ακρίβεια η ψωρίαση συσχετίστηκε με 29% αύξηση του κινδύνου, με μεγαλύτερη μάλιστα επίπτωση να αφορά την αγγειακή άνοια*.

*Η αγγειακή άνοια (παρεμπόδιση ή μείωση της ροής αίματος στον εγκέφαλο)

Εντούτοις αν και η σχέση αυτή είναι σημαντική, εκφράστηκαν επιφυλάξεις διότι εκτός από το ανοσιακό σύστημα  υφίστανται και άλλες συνθήκες που μπορεί να έχουν παίξει επίσης κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη της άνοιας.

Νέα δεδομένα

Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ψωρίασης και της νοητικής εξασθένησης, ούτε αυξημένου κινδύνου άνοιας.

Η νέα (πληθυσμιακή) μελέτη, συνέκρινε τη γνωστική λειτουργία ή την ήπια γνωστική εξασθένηση σε ασθενείς με και χωρίς ψωρίαση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πάσχοντες από ψωρίαση δεν εμφάνιζαν επιβαρυντική διαφορά. Επιπλέον στην ομάδα παρακολούθησης, δεν φαίνεται να υπάρχει σχέση μεταξύ της ύπαρξης ψωρίασης και της ανάπτυξης άνοιας αργότερα στη ζωή.

Προστασία

Είναι μάλιστα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον ότι, σε αυτή την πιο πρόσφατη μελέτη, η ψωρίαση συνδέθηκε στην πραγματικότητα με ένα σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας. Με άλλα λόγια τα ευρήματα υποδεικνύουν επίσης ότι η ψωρίαση μπορεί να έχει πιθανό προστατευτικό αποτέλεσμα έναντι της άνοιας και αυτό μπορεί να σχετίζεται με τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της

Συμπέρασμα

Στην επιστημονική μελέτη, τα αντιφατικά ευρήματα απαιτούν περαιτέρω μελέτη. Θα χρειαστεί βαθύτερη έρευνα για να εξεταστεί η πιθανή σχέση της άνοιας και αυτοάνοσων ασθενειών γενικά.  Είναι όμως ενδιαφέρουσα η σκέψη πως φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής και τροφικές επιλογές, μπορούν να επιδράσουν ευεργετικά, περιορίζοντας ένα δυσάρεστο ενδεχόμενο.

ΑπάντησηΑκύρωση απάντησης