Αρχική » Διάφορα » Αλλεργική ρινίτιδα και εναλλακτική θεραπεία: Tα Προβιοτικά υπόσχονται αρκετά.

Αλλεργική ρινίτιδα και εναλλακτική θεραπεία: Tα Προβιοτικά υπόσχονται αρκετά.

picture

Όσοι υποφέρουν από την ενοχλητική αυτή νόσο, γνωρίζουν ότι ονομάζουμε αλλεργική ρινίτιδα μια κατάσταση που προκύπτει από την ανοσολογική αντίδραση του ρινικού βλεννογόνου σε κοινά αντιγόνα.

Αν και διαπιστώνουμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες, η συχνότητα εμφάνισης αλλεργικής ρινίτιδας αυξάνεται κάθε χρόνο, δεν έχουμε δώσει οριστική λύση. Δυστυχώς η τρέχουσα θεραπεία δεν είναι ικανοποιητική και έτσι μπορεί πέρα από τα ενοχλητικά συμπτώματα, να υπάρξει και μια ποικιλία επιπλοκών.

Η απουσία ριζικής και αποτελεσματικής θεραπείας, όπως είναι φυσικό εντείνει την έρευνα, ωθώντας σε πολλές κατευθύνσεις. Μια από αυτές αφορά τα προβιοτικά.

Από δημοσιευμένες μελέτες προκύπτει πράγματι ότι τα προβιοτικά είναι ευεργετικά στη θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας, κάτι που μπορεί καθένας να αναζητήσει στη βάση δεδομένων PubMed.

Σήμερα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην απάντηση των ακόλουθων ερωτημάτων:

  1. Ποιοί τύποι προβιοτικών  χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας.
  2. Πως χορηγούνται τα προβιοτικά.
  3. Ποιος είναι ο βαθμός ασφάλειας μιας τέτοιας θεραπείας.
  4. Με ποιο μηχανισμό ασκείται η δράση τους.
  5. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας θεραπείας τι προοπτικές βελτίωσης έχουν.

Αναλυτικότερα

Μέχρις πρόσφατα, στις μελέτες χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα κάθε φορά μικροβιακό προβιοτικό στέλεχος για να διαπιστωθεί η δράση του στην θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας.

Ερευνήθηκαν  κυρίως το Lactobacillus acidophilus,  Lactobacillus paracasei, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum,  Lactobacillus johnsonii EM1, Lactobacillus gasseri,  Bacillus clausii,  Escherichia coli Nissle.

Νεότερες μελέτες όμως άρχισαν να αξιολογούν το αποτέλεσμα της θεραπείας χρησιμοποιώντας περισσότερα από ένα στελέχη προβιοτικών.

Ερευνήθηκαν για παράδειγμα, τα Lactobacillus GG και L. gasseri  ενώ προσδιορίστηκε επίσης η συνδυασμένη επίδραση της θεραπείας των L. acidophilus και Bifidobacterium lactis.

Ανασκόπηση

Από την ανασκόπηση είκοσι δύο τυχαιοποιημένων, διπλά τυφλών μελετών, ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο, δεκαεπτά έδειξαν σημαντικό κλινικό όφελος από τα προβιοτικά ενώ στις υπόλοιπες υπήρξε σημαντική βελτίωση σε ανοσολογικές παραμέτρους σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Εξ αυτών  οι πέντε μελέτες με στελέχη Lactobacillus paracasei (LP) κατέδειξαν κλινικά σημαντικές βελτιώσεις σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο με  σημαντική μείωση των βαθμολογιών για τα ολικά, οφθαλμικά και ρινικά συμπτώματα ασθενών με εποχική αλλεργική ρινίτιδα

Συμπέρασμα

Παρά τη μεγάλη μεταβλητότητα μεταξύ των μελετών, η σύνθεση των διαθέσιμων δεδομένων έδωσε  σημαντικές αποδείξεις επωφελών κλινικών και ανοσολογικών αποτελεσμάτων από την χορήγηση προβιοτικών στη θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας.

Απομένει σε επερχόμενες μελέτες να αποκαλυφθούν τα πιο ελπιδοφόρα στελέχη σε συγκεκριμένες αλλεργίες ώστε  η θεραπεία με προβιοτικά να μπορεί να συνιστάται για τη θεραπεία των πασχόντων.

δείτε και : Το μικροβίωμα, οι αυτοάνοσες παθήσεις, οι ελπίδες μας.

 

Απάντηση Ακύρωση απάντησης