Αρχική » Παθολογικα » Ενοχλήσεις από κύστη και προστάτη; Αποτελεσματικό το Ganoderma Lucidum

Ενοχλήσεις από κύστη και προστάτη; Αποτελεσματικό το Ganoderma Lucidum

reishi-_

Οι φυτοθεραπευτικοί παράγοντες στην εποχή μας, έχουν αποκτήσει ευρεία αποδοχή και χρήση και εφαρμόζονται στη θεραπεία πολλών παθολογικών καταστάσεων. Σε αρκετές μάλιστα χώρες όπως Γαλλία, Γερμανία, Αμερική, Ιαπωνία και άλλες, η προσφυγή των ασθενών στις φυτικές, συμπληρωματικές θεραπείες, όπως δείχνουν δημογραφικές έρευνες είναι ευρύτατη.

Μια από τις εφαρμογές αυτές είναι οι ενοχλήσεις με συμπτώματα προερχόμενα από την κατώτερη ουροφόρο οδό όπου εντάσσονται  η ακράτεια ούρων, η υπερδραστήρια ουροδόχος κύστη και η καλοήθης προστατική υπερπλασία.

Παρά ταύτα, η τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων φυτικών θεραπειών, παραμένει ελλιπής λόγω της έλλειψης ικανού αριθμού αξιόπιστων κλινικών ερευνών.

Για αυτό τον λόγο, εργασίες όπως αυτή του Ιαπωνικού Πανεπιστημίου (Department of Urology, Kurume University School of Medicine, Kurume, Japan.) που πληρούν τις απαιτήσεις της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στην μελέτη αυτή που περιελάμβανε αυστηρά κριτήρια συμμετοχής, αξιολόγησαν την επίδραση του εκχυλίσματος του φαρμακευτικού μανιταριού Ganoderma lucidum σε εθελοντές ηλικίας άνω των 50 ετών οι οποίοι πληρούσαν τις παραδοχές του ερευνητικού πρωτοκόλλου.

Οι εθελοντές τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδες: εικονικού φαρμάκου (n = 12 άτομα), ενώ 12 άτομα ελάμβαναν Ganoderma lucidum  0,6 mg ημερησίως, άλλα 12 άτομα ελάμβαναν Ganoderma lucidum 6 mg ημερησίως και τέλος 14 άτομα που ελάμβαναν 60 mg εκχυλίσματος ganoderma lucidum.

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας αυτής μετρήθηκε ως αλλαγή από την αρχική τιμή του διεθνούς δείκτη IPSS (δείκτης προστατικών συμπτωμάτων) και της μέγιστης παροχής ούρων (Q (max)), ενώ ο όγκος του προστάτη και το υπόλοιπο ούρων, υπολογίστηκαν με υπερηχογραφία. Στους ασθενείς μετρήθηκαν αιματολογικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων PSA, τόσο κατά την έναρξη όσο και στο τέλος της θεραπείας.

Το συμπέρασμα των ερευνητών

Η λήψη του εκχυλίσματος του φαρμακευτικού μανιταριού ganoderma lucidum γνωστού και ως Reishi, βελτίωσε από την τέταρτη εβδομάδα και μετά τους πάσχοντες από συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος, τόσο στην δόση των 6 mg (προτεινόμενη) όσο και αυτή των 60 mg.

η βελτίωση ήταν ανάλογη σχεδόν με αυτή που προκύπτει από το φάρμακο φιναστερίδη, χωρίς όμως τον κίνδυνο παρενεργειών (η φιναστερίδη μπορεί να προκαλέσει έκπτωση της ερωτικής επιθυμίας και δυσχέρεια στύσης)

Δείκτης IPSS

Η διεθνής βαθμολογία για τα σύμπτωμα του προστάτη (I-PSS) βασίζεται στις απαντήσεις σε επτά ερωτήσεις σχετικά με τα συμπτώματα των ούρων και ένα ερώτημα σχετικά με την ποιότητα ζωής.

Κάθε ερώτηση όσον αφορά τα συμπτώματα του ουροποιητικού, επιτρέπει στον ασθενή να επιλέξει μία από τις έξι απαντήσεις που υποδεικνύουν αύξηση της σοβαρότητας του συγκεκριμένου συμπτώματος. Οι απαντήσεις υπολογίζονται με βαθμολογία από το 0 έως  το 5.

Η συνολική βαθμολογία μπορεί επομένως να κυμαίνεται από 0 έως 35 (δηλαδή από ασυμπτωματικά περιστατικά έως πολύ έντονα συμπτώματα).

Οι ερωτήσεις σχετίζονται με την συχνότητα ούρησης, αίσθημα ατελούς κένωσης, τυχόν διαλείμματα, αίσθηση επείγουσας ούρησης, αδύναμη ούρηση, στραγγουρία, νυκτουρία.

Η όγδοη ερώτηση αναφέρεται στην ποιότητα ζωής όπως την αντιλαμβάνεται ο ασθενής.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

ΑπάντησηΑκύρωση απάντησης