Αρχική » Παθολογικα » Σελίδα 83

Παθολογικα

Πες το Σάκχαρο ή και ”ζάχαρο”. Το ρυθμίζεις όμως σωστά;

Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c), είναι ένωση της αιμοσφαιρίνης του αίματος με γλυκόζη. Η μέτρηση της μας δείχνει που κυμάνθηκαν τα επίπεδα σακχάρου του αίματος στους τελευταίους δυο, τρεις μήνες. Όσο πιο κάτω θα είναι οι τιμές τόσο καλλίτερα έχει επιτευχθεί η ρύθμιση. Δεν πρέπει να την βρίσκουμε σε επίπεδα μεγαλύτερα από 7% στο σύνολο της αιμοσφαιρίνης.

Οι υπολογισμοί σωστής ρύθμισης με βάση την γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη του αίματος είναι (σε παγκόσμιο επίπεδο) απογοητευτικοί. Στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο. Μικρό ποσοστό Ελλήνων διαβητικών πραγματοποιεί την εξέταση. Οι περισσότεροι δεν την γνωρίζουν. Ούτε ως όνομα ούτε ως σημασία την οποία έχει.

Γήρας και αντιγήρανση

Στα τελευταία χρόνια ο αριθμός των ατόμων πέρα από τα 60 έχει αυξηθεί. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη γενικά. Μιλώντας με ποσοστά, το 22% των Ευρωπαίων είναι πάνω από 60 και το 18% των Ελλήνων πάνω από 65. Ενδιαφέρον έχει ότι οι αριθμοί αυτοί δείχνουν αυξητική τάση και υπολογίζουμε ότι στις επόμενες δεκαετίες, το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης θα αυξηθεί .

Στην ανάλυση της πληθυσμιακής σύνθεσης της πατρίδας μας, έχει επίσης σημασία να υπολογιστεί ότι η αύξηση που υπάρχει (75.000 άτομα ανά έτος) αντιστοιχεί κατά το 43% σε άτομα άνω των 65 ετών. Άνω των 80 ετών άτομα που ζουν σήμερα στην Ελλάδα, ανέρχονται σε 400.000 περίπου.