Διαβήτης τύπου 2, πρόπολη και τσουκνίδα

Ο διαβήτης τύπου 2 παρουσιάζει παγκόσμια, εκρηκτική αύξηση και η ανάδειξη ουσιών με θεραπευτική δράση, έχει πολύ μεγάλη σημασία.

Θεωρώ ιδιαίτερα εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι ουσίες αυτές βρίσκονται σε εν πρώτοις άσχετα μεταξύ τους μέρη. Παράδειγμα οι επιστημονικές αναφορές που περιλαμβάνει η σημερινή ανάρτηση. Ένα ζωικό προϊόν (πρόπολη) και ένα φυτό ποώδες (τσουκνίδα), εκ πρώτης όψεως άσχετα, φαίνεται να μοιράζονται χρήσιμες στους ανθρώπους ιδιότητες.

Πρόπολη

Έξι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που περιελάμβαναν 373 συμμετέχοντες συμπεριλήφθηκαν στη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές μειώσεις στη γλυκόζη πλάσματος νηστείας και την αιμοσφαιρίνη A1C (- 0, 52%, 95% CI [- 0, 94, -0, 10]) μετά από κατανάλωση συμπληρωμάτων πρόπολης.

Η συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση έδειξε ότι τα συμπληρώματα πρόπολης μπορεί να είναι αποτελεσματικά στον έλεγχο γλυκαιμικών επιπέδων για τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Βλαστοκύτταρα και τύφλωση. Και όμως θαύματα γίνονται και σήμερα.

Η λειτουργία της όρασης εξαρτάται από τα φωτοευαίσθητα κύτταρα του αμφιβληστροειδή χιτώνα, που είναι τα κωνία και τα ραβδία.Πρόκειται για αισθητήρια κύτταρα που υποδέχονται το φως εξ ού και ονομάζονται φωτοϋποδοχείς. 

Ιδιαιτέρως πολύπλοκης κατασκευής, διακρίνονται σε:

α) Κωνία, περίπου 6 – 7 εκατομμύρια κωνοειδείς ράβδους που  αντιλαμβάνονται το φως της ημέρας και να το αναλύουν σε χρώματα. Διακρίνονται τρία είδη ή φασματικές κατηγορίες εξ αυτών (αντίληψη κόκκινης, πράσινης και μπλε ακτινοβολίας).

β) Ραβδία, για την αντίληψη του αμυδρού φωτός και της εξυπηρέτηση νυχτερινής όρασης. Πολύ περισσότερα από τα κωνία, αριθμούν περίπου 120 – 140 εκατομμύρια. 

Αν και τα ονόματα, ραβδία και κωνία, δόθηκαν στις αρχικές ιστολογικές μελέτες λόγω μορφολογίας (κυλινδρικά ή κωνικά σχήματα), σήμερα η διάκριση δεν είναι μορφολογική.

Καταθέτεις βλαστοκύτταρα, εισπράττεις ποιοτικά χρόνια ζωής. Τα γεράματα θα νικηθούν.

Προηγούμενες αναρτήσεις σε αυτή την ιστοσελίδα, προώθησαν την αντίληψη της επικείμενης αύξησης του χρόνου της ανθρώπινης ζωής, με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας της ώστε, το αποτέλεσμα να γίνει ελκυστικό για όλους μας. 

Σήμερα ή επιστημονική έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση καλπάζει και τα αποτελέσματα της ενισχύουν αυτή την θέση. 

Η γήρανση σε ζώα και ανθρώπους θεωρείται πλέον συσσώρευση επιβλαβών αλλαγών στα κύτταρα και τους ιστούς που αναπτύσσονται με την προχωρημένη ηλικία και αυξάνουν τον κίνδυνο ασθένειας και θανάτου ενός οργανισμού. 

Η πρόληψη ή η επιτυχής θεραπεία των παθολογιών του γήρατος (π.χ. καρδιαγγειακές παθήσεις, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρκίνος, λοιμώξεις κλπ. ) θα συμβάλει ασφαλώς στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ανθρώπων και στη βελτίωση της ποιότητας της στα γηρατειά.

Όμως η κατανόηση του μηχανισμού της γήρανσης και οι τροποποιητικές παρεμβάσεις μας, είναι ο πλέον σίγουρος δρόμος επιτυχίας.