Γυναικολογικα

Cysts in the Breast

A cyst does not develop into cancer, or raise the risk for cancer.

A cyst in the breast is a round or oval ”bag”, filled with liquid. There may be (one or more) in one or both breasts.

When palpated they give the impression of a soft grape or a small balloon filled with water. Another feature is that their limits are well determined and not vague.

In some cases the impression, upon palpation, is not as described earlier – instead, their consistency seems more solid.

Κύστη στο μαστό

Η κύστη δεν εξελίσσεται σε καρκίνο, ούτε αυξάνει το ρίσκο του.

//////////////////////////////////

Στατιστικά δεδομένα  

Αφορούν το 10% των γυναικών 

Σε ποσοστό 50% βρίσκονται και στους δύο μαστούς 

Στο 30% δεν είναι μονήρεις αλλά πολλαπλές

Μια κύστη στο μαστό είναι ένα στρογγυλό ή σχήματος οβάλ ‘’σακουλάκι’’, γεμάτο με υγρό. Μπορεί να υπάρχουν (ένα ή περισσότερα) στον ένα ή και τους δυο μαστούς.

Όταν τα ψηλαφάμε μας δίνουν την εντύπωση μιας μαλακής ρόγας από σταφύλι ή ενός μικρού μπαλονιού γεμάτου με νερό. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι τα όρια τους δεν είναι ασαφή αλλά προσδιορίζονται καλώς.

Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις όπου η αίσθηση που δίνουν στην ψηλάφηση δεν είναι αυτή που περιγράψαμε πιο πριν αλλά η σύσταση της κύστης είναι περισσότερο στερεά. …

Εγκυμοσύνη και Κιρσοί. Ιδιαίτερη φροντίδα το καλοκαίρι

Η αγωγή σε περιπτώσεις κιρσών στην εγκυμοσύνη είναι συντηρητική. Ένα ειδικό ελαστικό καλσόν είναι συνήθως αρκετό για να αντιμετωπισθούν τα συμπτώματα της φλεβικής ανεπάρκειας. Η ελαστικότητα του καλσόν (διαβάθμιση) θα εξαρτηθεί από την κλινική εικόνα και το στάδιο των κιρσών. …